Skip to content

szpital krosno dyrektor cd

11 miesięcy ago

511 words

Wzrost poziomu RNA HIV-1 nie był kryterium do ponownego rozpoczęcia profilaktyki. Pacjentów oceniano w odstępach trzymiesięcznych z oceną kliniczną i monitorowaniem laboratoryjnym obejmującym pomiary liczby komórek CD4 i poziomy RNA HIV-1, które przeprowadzono w każdym miejscu. Subpopulacje limfocytów mierzono we wszystkich centrach za pomocą trzykolorowej cytometrii przepływowej. Poziomy RNA HIV-1 określono przez oznaczenie reakcji łańcuchowej polimerazy (test monitorujący Amplicor HIV-1, Roche Molecular Systems, Somerville, NJ) lub test DNA z rozgałęzionym łańcuchem (Chiron, Emeryville, CA). Po opracowaniu badania większość szpitali stosowała techniki z limitem wykrywania 400 kopii na mililitr dla testu reakcji łańcuchowej polimerazy lub 500 kopii na mililitr dla testu DNA z rozgałęzionym łańcuchem. Chociaż pod koniec badania wszystkie szpitale były w stanie wykryć poziomy tak niskie, jak 200 kopii na mililitr z testem łańcuchowej reakcji polimerazy lub mniej niż 50 kopii na mililitr z testem DNA z rozgałęzionym łańcuchem, zachowaliśmy 500 kopii na mililitr jako granica wykrywalności poziomu RNA HIV-1 w trakcie badania.
Punkty końcowe i kontynuacja
Pierwszorzędowym punktem końcowym w ocenie bezpieczeństwa było wystąpienie zapalenia płuc P. carinii. Drugorzędnymi punktami końcowymi były rozwój zdarzenia powodującego AIDS innego niż zapalenie płuc P. carinii (zdarzenie C zdefiniowane przez Centers for Disease Control and Prevention [CDC]), występowanie działań niepożądanych związanych rozwój zakażeń bakteryjnych bez AIDS, zmian w liczbie komórek CD4 i poziomów RNA HIV-1 oraz śmierci. Pacjenci zostali usunięci z badania podczas obserwacji, jeśli wystąpił jeden z następujących zdarzeń: zdarzenie określające AIDS (w tym zapalenie płuc P. carinii), nadwrażliwość na środki profilaktyczne, przerwanie wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej lub dobrowolne wycofanie z badania. Spadek liczby komórek CD4 do poniżej 200 na milimetr sześcienny nie był kryterium do usunięcia z badania.
Analiza statystyczna
Zakładaliśmy, że zapalenie płuc wywołane przez P. carinii rozwinie się u 5% pacjentów otrzymujących profilaktykę pierwotną podczas 12-miesięcznej obserwacji oraz u co najmniej 15% pacjentów, którzy przerwali profilaktykę.25 Oszacowaliśmy, że potrzebna będzie przynajmniej 200 pacjentów zagrożonych w każdej grupie do badania można wykryć 10-procentową różnicę z 90-procentową pewnością i 5-procentowym poziomem istotności. Spodziewano się, że 10% pacjentów straci czas na obserwację.
Zakładaliśmy, że zapalenie płuc P. carinii rozwinie się u 15% pacjentów otrzymujących profilaktykę wtórną podczas pierwszych 12 miesięcy obserwacji oraz u co najmniej 60% pacjentów, którzy przerwali profilaktykę.4 Szacujemy, że co najmniej 30 pacjentów być potrzebne w każdej grupie, aby umożliwić nam wykrycie 45-procentowej różnicy z 90-procentową pewnością i 5-procentowym poziomem istotności. Spodziewano się, że 10% pacjentów straci czas na obserwację.
Przeprowadzono analizę zamiaru leczenia. Mediany i zakresy międzykwartylowe (od 25 do 75. percentyla) były stosowane jako mierniki centralnej tendencji i dyspersji. Przedziały ufności dla obu grup zostały obliczone przy użyciu tabel rozkładu Poissona
[przypisy: zatoka jamista, nacięcie błony bębenkowej, cholecystografia ]
[patrz też: ziarnina w uchu, kaszel psychogenny, pramolan skutki uboczne ]

0 thoughts on “szpital krosno dyrektor cd”