Skip to content

Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych cd

1 rok ago

570 words

Osoby, które otrzymały nową wysypkę lub nowy jednostronny ból, były proszone o natychmiastowy kontakt z miejscem badań. Personel naukowy próbował ocenić wszystkie osoby z nowymi wysypkami tak szybko, jak to możliwe. Pacjenci z jednostronnymi wysypkami i bez innych klinicznych rozpoznań zostali sklasyfikowani jako podejrzani o wystąpienie półpaśca i byli przestrzegani zgodnie z protokołem badania. Lekarz prowadzący oferował osobom z rozpoznanym klinicznie półpasiec, bez ponoszenia kosztów, licencjonowany lek przeciwwirusowy famcyklowir (Famvir, SmithKline Beecham i Novartis Pharmaceuticals), zgodnie z zaleceniami producenta oraz ze standardowym leczeniem bólu. Zarządzanie bólem nie zostało określone w protokole badania. Ból związany z występowaniem półpaśca (w tym nieprzyjemne odczucia, takie jak allodynia i świąd, które nie zawsze charakteryzują się bólem u osób z półpasiec) mierzono za pomocą programu Błyskawiczny inwentarz bólu , narzędzie oceny w postaci wypełnionego kwestionariusza przez osobnika, który został specjalnie zaprojektowany do pomiaru bólu i dyskomfortu w opryszczce28. Kwestionariusz ten i pozostałe 29, 30 zostały wykorzystane do oceny wpływu półpaśca na aktywność pacjentów w codziennym życiu, jakość życia i ogólny stan zdrowia. Rejestrowano również charakterystykę wysypki, związane z nią powikłania i stosowanie leków. Oceny oparte na odpowiedziach na kwestionariusze powtarzano przez okres co najmniej 182 dni, zgodnie z harmonogramem określonym w protokole badania. Cyfrowe fotografie i próbki do diagnostyki laboratoryjnej uzyskano od osób z podejrzeniem o półpasiec.
Potwierdzenie przypadków
Przed rozczłonkowaniem każdy podejrzany przypadek półpaśca sklasyfikowano jako potwierdzony przypadek półpaśca lub jako nie potwierdzony przypadek z zastosowaniem hierarchicznego algorytmu, który uwzględniał wyniki testu PCR-łańcuch-reakcja (PCR) przeprowadzonego w centralnym ośrodku. laboratorium badania, hodowle wirusów w lokalnym laboratorium wirusologicznym i końcowa diagnoza kliniczna komitetu oceny klinicznej z badania, składająca się z pięciu lekarzy z doświadczeniem w leczeniu półpaśca.
Test PCR, opracowany w celu wykrywania i rozróżniania DNA od szczepów typu dzikiego i szczepów VZV i wirusa opryszczki pospolitej (HSV), może wykryć około 13 kopii DNA ze szczepu VZV typu dzikiego lub szczepu szczepionkowego. Testy PCR obejmowały startery i sondę dla ludzkiego genu beta-globiny w celu zweryfikowania obecności komórkowego DNA w próbkach ze zmian.
Jeśli test PCR ujawnił DNA VZV, podejrzenie o występowanie półpaśca zostało sklasyfikowane jako przypadek potwierdzony; jeśli test był pozytywny dla beta-globiny lub DNA HSV i negatywny dla DNA VZV, sprawa została sklasyfikowana jako nie przypadek półpaśca. Jeżeli próbka uzyskana dla testu była niewystarczająca (tj. Była ujemna zarówno dla DNA wirusowego, jak i beta-globiny) lub jej brak, ostateczną diagnozę określono przez izolację VZV lub HSV w lokalnym laboratorium wirusologicznym. W przypadku braku ważnej diagnozy laboratoryjnej sprawa została sklasyfikowana na podstawie diagnozy klinicznej przez komisję ds. Oceny klinicznej.
Punkty końcowe skuteczności
Pierwszorzędowym punktem końcowym był ciężar choroby spowodowany przez półpasiec, wskaźnik nasilenia ogólnego bólu i dyskomfortu związanego z półpasiecem w populacji badanych osób.28,31,32 Dla każdego potwierdzonego przypadku półpaśca Odpowiedzi na pytanie najgorszy ból w Krótkim Instrumencie Bólu Zoster wykorzystano do obliczenia wyniku choroby ospy opryszczki, definiowanego jako obszar pod krzywą (AUC) bólu opryszczki wykrytego w czasie w czasie Okres 182 dni po wystąpieniu wysypki
[hasła pokrewne: tętniak na wątrobie, torbiel wargi dolnej, zatoka jamista ]
[podobne: eskulap oświęcim, inaktywacja chromosomu x, okulux ]

0 thoughts on “Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: salon kosmetyczny[…]

  2. Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas