Skip to content

Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych ad 9

1 rok ago

547 words

Żadna hospitalizacja u osób w obu grupach nie była uważana za powiązaną ze szczepionką. Dyskusja
Ból i dyskomfort półpaśca i neuralgii popółpaścowej powodują znaczną zachorowalność wśród starszych osób. 9-12,15,28 Chociaż półpasiec nie jest chorobą podlegającą zgłoszeniu, szacujemy, że każdego roku w Stanach Zjednoczonych występuje milion lub więcej przypadków, liczba, która prawdopodobnie wzrośnie wraz ze starzeniem się populacji. W ten sposób środki zapobiegawcze przyniosłyby ważne korzyści medyczne i ekonomiczne.
Szczepionka półpaśca zmniejszyła ciężar choroby spowodowany półpasiec u osób w wieku 60 lat lub starszych o 61,1% i zmniejszył częstość występowania neuralgii po opryszczce o 66,5%. Wykazano istotną skuteczność w odniesieniu do występowania neuralgii popółpaścowej, niezależnie od tego, w jaki sposób zdefiniowano nerwoból poopryszczkowy, z tendencją do większej skuteczności neuralgii poopryszczkowej o dłuższym czasie trwania. Szczepionka wykazała również znaczącą skuteczność dla tych punktów końcowych, nawet jeśli wyniki podzielono na podstawie wieku i płci. Szczepionka Zoster również zmniejszyła ogólną częstość występowania półpaśca o 51,3% i znacznie zmniejszyła ból i dyskomfort u osób, u których rozwinęła się postać półpaśca. Chociaż wpływ szczepionek półpaśca na częstość występowania półpaśca był mniejszy u osób starszych niż u osób młodszych, wpływ szczepionki na nasilenie choroby był większy wśród osób starszych, tak więc VEBOI, główny punkt końcowy badania , utrzymywał się na poziomie 55,4 procent.
Uważamy, że obserwowana skuteczność szczepionki półpaśca odzwierciedla jej zdolność do zwiększania odporności na VZV u szczepionych osobników – problem wymagający dalszych badań. Szczepionka półpasiec wykazała niski odsetek poważnych zdarzeń niepożądanych, ogólnoustrojowych działań niepożądanych, hospitalizacji i zgonu. Wyniki były podobne w dwóch badanych grupach, a lokalne reakcje w miejscu szczepienia były na ogół łagodne. Większa liczba wczesnych przypadków półpaśca w grupie placebo, w porównaniu z grupą szczepionek, oraz fakt, że nie wykryto żadnego DNA wirusa szczepionki, wskazują, że szczepionka nie wywoływała ani nie wywoływała półpaśca.
Minimalna moc szczepionki półpaśca podawana osobnikom w badaniu była co najmniej 14 razy większa niż minimalna moc szczepionki Varivax (Merck), obecnie licencjonowana w celu zapobiegania ospie wietrznej. Wstępne badanie wykazało, że siły tej wielkości są wymagane, aby wywołać istotne zwiększenie odporności komórkowej na VZV u starszych osób dorosłych – stąd potrzeba opracowania szczepionki o dużej sile działania dla tego badania. Nie znamy żadnych danych sugerujących, że licencjonowana szczepionka przeciwko ospie wietrznej byłaby skuteczna w ochronie starszych osób przed półpasiec lub neuralgią popółpaścową. Dlatego nie zalecamy stosowania obecnej szczepionki przeciwko ospie wietrznej w celu ochrony przed półpasiecem i neuralgią popółpaścową. Wyniki naszych badań pokazują, że szczepienie immunokompetentnych osób w wieku 60 lat i starszych żywą atenuowaną szczepionką półpaśca (Oka / Merck) znacznie zmniejsza zachorowalność związaną z półpasiec i występowaniem nerwobóru poopryszczkowego.
[podobne: tętniak na wątrobie, chirurdzy sezon 11 chomikuj, myringotomia ]
[patrz też: optimed nowy sącz, warfaryna, chirurdzy sezon 11 chomikuj ]

0 thoughts on “Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych ad 9”