Skip to content

Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych ad 8

1 rok ago

571 words

Wpływ szczepionki półpaśca na nasilenie choroby był większy u starszych osób; w ten sposób VEBOI, główny punkt końcowy badania, utrzymywał się na poziomie 55,4 procent. Bezpieczeństwo szczepionek w populacji objętej całkowitym badaniem
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane u wszystkich badanych i wśród osób w Podświadomych Zdarzeniach Zastępczych. W całym okresie badania liczby i odsetki zgonów były podobne w obu grupach (tabela 4). W ciągu pierwszych 42 dni po szczepieniu liczba i rodzaje poważnych zdarzeń niepożądanych były podobne w obu grupach (Tabela 4), podobnie jak rozkład poważnych zdarzeń niepożądanych według systemu ciała (dane nie przedstawione). W tym okresie wysypki podobne do ospy wietrznej w miejscu wstrzyknięcia występowały częściej wśród osób z grupy szczepionek niż wśród osób z grupy placebo, ale wysypki podobne do ospy wietrznej w innych miejscach występowały z podobnymi częstościami w obu grupach (Tabela 4). Było 7 potwierdzonych przypadków półpaśca w grupie szczepionkowej i 24 w grupie placebo w ciągu pierwszych 42 dni po szczepieniu.
Pięciu pacjentów miało poważne zdarzenia niepożądane, które badacze z ośrodka ocenili jako prawdopodobnie związane ze szczepionką. Dwóch pacjentów otrzymało szczepionkę: 64-letnia kobieta, która miała zaostrzenie astmy dwa dni po otrzymaniu szczepionki, oraz 80-letni mężczyzna, u którego w 3. dniu rozwinęły się objawy polimialgii reumatycznej. Pozostałe trzy osoby, wszyscy mężczyźni, którzy mieli ciężkie zdarzenia niepożądane otrzymali placebo: pierwszy pacjent miał 65 lat i zareagował anafilaktoidalnie 90 minut po otrzymaniu szczepionki (i 30 minut po zjedzeniu orzeszków ziemnych); drugi miał 69 lat i dostał diagnozę polimialgii reumatycznej w dniu 15; a trzeci miał 78 lat i otrzymał diagnozę zespołu Goodpasture a w 52. dniu.
Subiekcja zdarzeń niepożądanych
W badaniu pod kątem zdarzeń niepożądanych, znacznie większa liczba pacjentów w grupie otrzymującej szczepionkę wykazywała jedno lub więcej zdarzeń niepożądanych niż w grupie placebo, co odzwierciedla częstsze występowanie działań niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia wśród osób w grupie otrzymującej szczepionkę (Tabela 4). . W grupie szczepionek najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi w miejscu wstrzyknięcia były rumień (w 35,8% grupy szczepionkowej), ból lub tkliwość (w 34,5%), obrzęk (w 26,2%) i świąd (7,1%). Żadne inne niepożądane zdarzenie w miejscu wstrzyknięcia nie zaobserwowano u więcej niż 2% biorców szczepionki. Ogólnie rzecz biorąc, odsetek osób z jednym lub więcej ogólnoustrojowymi zdarzeniami niepożądanymi był podobny w obu grupach; jednak systemowe działania niepożądane oceniane jako związane ze szczepieniem występowały częściej wśród biorców szczepionek (Tabela 4).
W badaniu substytucyjnym, w ciągu 42 dni po szczepieniu istotnie więcej osób w grupie otrzymującej szczepionkę miało ciężkie zdarzenia niepożądane niż w grupie placebo (odpowiednio 1,9 procent vs. 1,3 procent, P = 0,03); nie było istotnych różnic w rozkładzie poważnych zdarzeń niepożądanych w zależności od układu organizmu lub rodzaju zdarzenia (dane nie przedstawione). Przegląd post-hoc dotyczący poważnych zdarzeń niepożądanych, przeprowadzony przez komitet redakcyjny, nie ujawnił klinicznie znaczących różnic między grupami pod względem patofizjologii, natury, czasu, intensywności lub wyniku tych zdarzeń.
Liczba osób, które miały jedną lub więcej hospitalizacji była podobna w obu grupach
[przypisy: tętniak na wątrobie, komorowskiego 12 kraków, zatoka szyjna ]
[hasła pokrewne: euromedic wrocław, komorowskiego 12 kraków, komorowskiego kraków przychodnia ]

0 thoughts on “Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych ad 8”