Skip to content

Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych ad 7

1 rok ago

87 words

Ogólnie rzecz biorąc, VEBOI było 61,1 procent (przedział ufności 95 procent, 51,1 do 69,1), wynik, który spełnił z góry określone kryteria sukcesu. Nie stwierdzono istotnych różnic w VEBOI, gdy wyniki podzielono na podstawie płci lub wieku (Tabela 2). Zachorowalność na nerwoból poopryszczkowy
Tabela 3. Tabela 3. Wpływ szczepionki przeciwko wyłącznie na częstość występowania nerwobólów poopryszczkowych w zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. Stwierdzono 107 przypadków neuralgii poopryszczkowej, 27 w grupie szczepionej i 80 w grupie placebo (0,46 przypadku w porównaniu z 1,38 przypadków na 1000 osobolat, p <0,001) (tabela 3). Ogólnie rzecz biorąc, VEPHN wynosił 66,5% (przedział ufności 95%, 47,5 do 79,2), co było wynikiem spełnienia wcześniej określonych kryteriów sukcesu. Nie stwierdzono istotnych różnic w VEPHN, gdy wyniki podzielono na podstawie płci lub wieku (Tabela 3).
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące skuteczności szczepionki przeciw pozytywnemu działaniu preparatu Szczepiny na skumulowaną częstość występowania nerwobólów pośrenicowych (panel A) i Herpes Zoster (panel B) w zmodyfikowanej populacji z zamianą na leczenie. Częstość występowania neuralgii popółpaścowej (PHN) i półpaśca (HZ) była istotnie niższa w grupie szczepionek niż w grupie placebo (P <0,001, w teście stratyfikowanej log-rank, łączącym wyniki testu log-rank z dwie grupy wiekowe). Skumulowana częstość, wyrażona jako odsetek zagrożonych osób, to prawdopodobieństwo rozwoju choroby w okresie od 30 dni po szczepieniu do czasu obserwacji.
VEPHN nie zmienił się znacząco, gdy zdefiniowano nerwoból poopryszczkowy z użyciem alternatywnych czasów odcięcia dla czasu trwania (utrzymywania się) bólu (Tabela 3). W analizie czasu do wystąpienia skumulowana częstość występowania neuralgii popółpaścowej była znacząco niższa w grupie szczepionek niż w grupie placebo (P <0,001) (Figura 2A).
Występowanie Herpes Zoster
Całkowita częstość występowania półpaśca na 1000 osobolat była znacząco zmniejszona przez szczepionkę półpaśca, od 11,12 na 1000 osobolat w grupie placebo do 5,42 na 1000 osobolat w grupie szczepionkowej (P <0,001) (Tabela 2) . VEHZ wynosił 51,3% (przedział ufności 95%, 44,2 do 57,6). W analizie czasu do wystąpienia skumulowana częstość występowania półpaśca była istotnie niższa w grupie szczepionek niż w grupie placebo (P <0,001) (Figura 2B). VEHZ wynosił 37,6 procent wśród osób w wieku 70 lat lub starszych i 63,9 procent u osób młodszych (P <0,001). VEHZ nie różniło się w zależności od płci.
Czas trwania i ciężkość Herpes Zoster
Średni czas trwania bólu i dyskomfortu u osób z potwierdzonymi przypadkami półpaśca był istotnie krótszy w grupie szczepionek niż w grupie placebo (21 dni vs. 24 dni, P = 0,03). Podobnie średni wynik punktowy ciężkości opryszczki (AUC) u osób z potwierdzonymi przypadkami półpaśca był istotnie niższy w grupie szczepionek niż w grupie placebo (141,2 vs. 180,5, P = 0,008). Dla niemal każdego poziomu oceny nasilenia choroby w grupie szczepionkowej było mniej przypadków półpaśca niż w grupie placebo
[patrz też: torbiel zastoinowa, zatoka szyjna, kaszel psychogenny ]
[podobne: ziarnina w uchu, kaszel psychogenny, pramolan skutki uboczne ]

0 thoughts on “Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych ad 7”