Skip to content

Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych ad 6

1 rok ago

495 words

Przy włączeniu do badania większość osób nie miała ograniczeń zdrowotnych związanych z ich działalnością (51,3 procent) lub łagodnych ograniczeń związanych ze zdrowiem (38,6 procent). Ponad 95 procent badanych było aktywnie obserwowanych do końca badania (ryc. 1) i ukończyło wywiad na temat zamknięcia. Średni czas trwania leczenia półpaśca wynosił 3,13 roku (mediana, 3,12 roku, zakres od dnia do 4,90 roku) bez różnicy w czasie między grupami. Tylko 0,6% badanych wycofało się z badania lub straciło je w wyniku obserwacji; 4,1 procent zmarło podczas badania. Potwierdzone przypadki analizy skuteczności
Ponad 3500 wysypek, które rozwinęły się u pacjentów w każdej grupie leczenia, oceniono klinicznie, ale nie uznano ich za podejrzane przypadki półpaśca. W sumie 1308 pacjentów z podejrzeniem półpaśca oceniano zgodnie z protokołem (ryc. 1). Spośród tych osób, 317 (156 w grupie szczepionkowej i 161 w grupie placebo) uznano za niezdolnych do wystąpienia półpaśca. Spośród tych 317 pacjentów 49 miało wysypkę wywołaną przez HSV (24 w grupie szczepionkowej i 25 w grupie placebo). Wywiady zamykające nie wykazały żadnych wcześniej niezgłoszonych przypadków półpaśca. Z 1308 podejrzanych przypadków półpaśca, ostateczna diagnoza w 1156 przypadkach (88,4 procent, 417 w grupie szczepionkowej i 739 w grupie placebo) została oparta na wynikach testu PCR.
Z 1308 podejrzanych przypadków ustalono, że 984 (75,2%) to potwierdzone przypadki. Zgodnie z protokołem, 24 przypadki zostały wyłączone z analiz skuteczności, ponieważ wystąpiły w ciągu 30 dni po szczepieniu (6 w grupie szczepionkowej i 18 w grupie placebo) i 3, ponieważ były drugim epizodem opryszczki półpaśca (Figura 1). ). Pozostałe 957 potwierdzonych przypadków półpaśca (315 w grupie szczepionkowej i 642 w grupie placebo) stanowiły punkty końcowe analizy skuteczności. Wyniki testów PCR były pozytywne dla DNA VZV typu dzikiego w ponad 93 procentach potwierdzonych przypadków półpaśca w każdej grupie badanej (ryc. 1). Szczepionki DNA wirusa nie wykryto u osób z podejrzeniem półpaśca.
Częstość stosowania leków przeciwwirusowych u osób z potwierdzonymi przypadkami półpaśca była podobna w obu grupach (87,3% w grupie otrzymującej szczepionkę i 85,7% w grupie otrzymującej placebo), podobnie jak odsetek pacjentów, u których rozpoczęto leczenie w ciągu 72 godzin od podania leku. początek wysypki – w 64,1% w grupie szczepionkowej i 65,9% w grupie placebo. Częstość stosowania różnych leków w leczeniu bólu wynikającego z półpaśca była podobna w obu grupach, a średni czas stosowania opioidów i średnia ilość opioidów stosowanych u osób z opryszczką były większe w grupie placebo niż w grupa szczepionek. Zatem różnice w stosowaniu leków przeciwbólowych nie zawyżały oszacowań VEBOI lub VEPHN.
Ciężar choroby spowodowany przez Herpes Zoster
Tabela 2. Tabela 2. Skutek Szczepienia w odpowiedzi na obarczony chorobą półpasiec w opryszczce otoczkowej w zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. W grupie otrzymującej szczepionkę wskaźnik opryszczki na półpaścu był istotnie zmniejszony w porównaniu z grupą placebo (p <0,001) (tabela 2) [patrz też: złamanie podudzia, torbiel wargi dolnej, cholecystografia ] [więcej w: ursmed, klinika uzdrowiskowa pod tężniami, agmed katowice ]

0 thoughts on “Szczepionka zapobiegająca powstawaniu opryszczki i nerwoból po opryszczce u starszych osób dorosłych ad 6”